W ofercie programów asekuracyjnych naszego biura znajduje się szczególne rozwiązanie oparte o najtańszą i najprostszą usługę asekuracyjną w zakresie polis życiowych - terminowe ubezpieczenie na życie.

Utrata wspólnika przez spółkę prowadzi często do sytuacji, w której zamiast osoby wykonującej konkretną pracę na rzecz spółki i osiągającej wymierny dochód pojawiają się spadkobiercy. Pomimo, że nie posiadają wiedzy i umiejętności byłego wspólnika oczekują oni udziału w dochodach.  Taka sytuacja w naturalny sposób prowadzi do konfliktów i nierzadko kończy się rozwiązaniem spółki bądź jej upadłością.

Nasz program obejmuje ubezpieczenie wszystkich wspólników z indywidualnie ustalanymi sumami ubezpieczenia. Każdy Ubezpieczony wskazuje jako uposażonych pozostałych wspólników. Jednocześnie sporządzana jest umowa warunkowego zbycia udziałów za ceną odpowiadającą wysokości sumy ubezpieczenia.

Poprawne skonstruowanie programu powoduje, że w razie śmierci wspólnika spadkobiercy otrzymują sumę ubezpieczenia z polisy terminowego ubezpieczenia na życie a udziały zostają objęte przez pozostałych wspólników.

Koszt umowy ubezpieczenia na życie zależy od wysokości sum ubezpieczenia oraz od wieku i płci wspólników. Na Państwa życzenie przygotujemy symulację kosztów ubezpieczenia – w takim wypadku prosimy o wypełnienie poniższego zgłoszenia zainteresowania ofertą.

(druk zgłoszenia do wysłania pocztą elektroniczną)

Jesteśmy zainteresowani usługą MEDIANTA Biuro Brokerskie sp. z o.o. w zakresie wdrożenia w naszej spółce Programu Ubezpieczenia Wspólników . Prosimy o szacunek kosztów ubezpieczenia dla następujących osób na okres do osiągnięcia wieku  60 lat / 65 lat (zaznaczyć oczekiwany okres):

1.    Kobieta / Mężczyzna – wiek _____ lat – suma ubezpieczenia __________ pln;  
2.    Kobieta / Mężczyzna – wiek _____ lat – suma ubezpieczenia __________ pln;
3.    Kobieta / Mężczyzna – wiek _____ lat – suma ubezpieczenia __________ pln;
4.    Kobieta / Mężczyzna – wiek _____ lat – suma ubezpieczenia __________ pln;
5.    Kobieta / Mężczyzna – wiek _____ lat – suma ubezpieczenia __________ pln;

W sprawach programu prosimy o kontakt z Panią/Panem (imię i nazwisko) pod numerem telefonu (numer telefonu) lub adresem poczty elektronicznej (adres poczty).

Pin It