budynek

MEDIANTA BIURO BROKERSKIE z siedzibą w Poznaniu jest firmą świadczącą usługi brokerskie – profesjonalne doradztwo zakresie ubezpieczeń majątkowych oraz ubezpieczeń osobowych.

Specjaliści naszej firmy są cenionymi praktykami w branży ubezpieczeniowej, łącząc doskonałe przygotowanie teoretyczne z wieloletnim doświadczeniem w branży. Posiadają gruntowną wiedzę ubezpieczeniową i świetnie orientują się w realiach ekonomicznych. W celu jak najwyższego poziomu obsługi oraz dostosowania się do  potrzeb Klientów, współpracujemy z rzeczoznawcami i wybitnymi fachowcami z dziedziny prawa, finansów, oceny ryzyka, języków obcych.  

Osiągnięcia firmy MEDIANTA potwierdzają obsługiwane kontrakty; m.in.: z zakładami opieki zdrowotnej, kolejowymi spółkami przewozowymi - w tym największymi krajowymi przewoźnikami osób oraz Cargo, firmami produkcyjnymi oraz usługowymi z rynku budowlanego, meblarskiego, spółkami informatycznymi oraz konsultingowymi. Jesteśmy autorem programów asekuracyjnych dla największych podmiotów rynkowych, m.in. KGHM Polska Miedź S.A..

Nasza usługa obejmuje:

  • redakcję programów asekuracyjnych;
  • podjęcie negocjacji z zakładami ubezpieczeń;
  • zebranie i porównanie ofert;
  • pomoc w trakcie trwania umowy ubezpieczenia;
  • pomoc w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń;
  • zapewnienie ciągłości umów ubezpieczenia.

wszystkie  usługi  są  dla  naszych  Klientów  świadczone  nieodpłatnie 

Współpracujemy z największymi zakładami ubezpieczeń. Państwa ryzyko możemy lokować zarówno w kraju jak i za granicą. Specjalizujemy się w niestandardowych ubezpieczeniach - ustalamy ich warunki, negocjujemy szczegółową treść umów.

Bierzemy pełną odpowiedzialność za prawidłowo zawarte ubezpieczenia, odpowiadające potrzebom Naszych Klientów. Bezpieczeństwo obsługi potwierdzamy własnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej z sumą gwarancyjną 1 500 000 Euro.

Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące problematyki ubezpieczeniowej związanej z Państwa działalnością.

Łączę wyrazy szacunku,

Maciej Szulc
Broker Ubezpieczeniowy
Prezes Zarządu

 

 

Pin It