Osiągnięcia firmy MEDIANTA potwierdzają obsługiwane kontrakty; m.in. z:

 • kolejowymi spółkami przewozowymi, m.in.:
  • PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.
  • Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o.
  • Kolej Bałtycka SA
 • wieloma Zakładami Opieki Zdrowotnej - w tym największymi krajowymi klinikami,
 • sieciami handlowymi, m.in.:
  • Gminne Spółdzielnie „Samopomoc Chłopska”
  • Grube Narzędzia dla Leśnictwa sp. z o.o.
 • Towarzystwami Żużlowymi z terenu całego kraju:
  • ekstra liga
  • pierwsza liga
  • druga liga

Jesteśmy autorem programów asekuracyjnych dla największych podmiotów rynkowych, m.in.

 • KGHM Polska Miedź S.A..
 • TELL S.A.
 • MAVER Cegielski Fabryka Mebli S.A. 
 • Pośrednicy w Obrocie Nieruchomościami zrzeszeni w:
  • Poznańskim Stowarzyszeniu Pośredników i Organizatorów Rynku Nieruchomości PSP
  • Wielkopolskim Stowarzyszeniu Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.
Pin It