Przeciwnie niż w przypadku OC Przewoźnika Kolejowego z krajowego rynku asekuracyjnego można otrzymać bez przeszkód co najmniej siedem, osiem interesujących ofert ubezpieczenia casco pojazdów szynowych.

Usługa naszego biura nie tylko pozwoli Państwu wybrać ofertę najodpowiedniejszą z punktu widzenia interesów konkretnej firmy przewozowej, lecz również wynegocjować szczególne warunki ubezpieczenia i dopasować ofertę do Państwa oczekiwań.

Jak wynika z praktyki naszego biura odmienne postanowienia negocjujemy w zależności od faktu czy:

  1. Ubezpieczany tabor to wagony osobowe, lokomotywy (spalinowe lub elektryczne) wagony towarowe, cysterny, platformy lub inne specjalistyczne pojazdy kolejowe;
  2. Ubezpieczany tabor stanowi własność przewoźnika, stanowi zastaw (lub został przewłaszczony) pod kredyt zaciągnięty na jego zakup lub stanowi własność firmy leasingowej i jest przez przewoźnika dzierżawiony;
  3. Przedmiotem ubezpieczenia jest nowy tabor, tabor używany (często po przeprowadzonych remontach generalnych).

Dla naszych Klientów negocjujemy:

  • szczególne warunki płatności składki asekuracyjnej – rozkładanej często nawet na dwanaście rat miesięcznych;
  • umowy generalne regulujące kwestię odnawiania kolejnych rocznych umów ubezpieczenia w sytuacji gdy umowy kredytowe lub umowy leasingu stawiają wymów zapewnienie ochrony w całym okresie spłaty kredytu lub opłacania rat leasingowych;
  • automatyczne pokrycie nowo nabytych (wydzierżawionych) jednostek taboru od momentu ich zakupu;
  • wszelkie inne postanowienia włączające ryzyka nie chronione ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Pin It