Spółka MEDIANTA działa na rynku doradztwa asekuracyjnego specjalizując się w świadczeniu usług brokerskich na rzecz przewoźników kolejowych. Naszą rolą w przygotowaniu i obsłudze programów asekuracyjnych w zakresie OC Przewoźnika Kolejowego – tak w zakresie przewozów pasażerskich jak i usług Cargo – doceniają obsługiwani Klienci z tego sektora usług, największe krajowe spółki przewozów pasażerskich oraz cargo.

Nasza decyzja o zaproponowaniu naszych usług Państwa spółce wynika z następujących przesłanek:

  1. Żaden – oprócz PZU S.A. - z obecnych na polskim rynku zakładów asekuracyjnych nie oferuje warunków ubezpieczenia OC Przewoźnika Kolejowego w formie gotowego programu asekuracyjnego (tzw. ogólnych warunków ubezpieczenia) pozwalającego na zawarcie umowy w trybie adhezyjnym. Praktycznie wszystkie punkty zawieranych za naszym pośrednictwem umów muszą być redagowane, analizowane lub negocjowane (dotyczy to również warunków PZU S.A., które są jedynie załącznikiem do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Klienta Korporacyjnego).
  2. Duża część podmiotów prowadzących kolejowy przewóz osób lub towarów albo jest podmiotami publicznymi albo też posiada wśród udziałowców takie podmioty. Skutkuje to koniecznością zakupu usług asekuracyjnych w trybie określonym ustawą o zamówieniach publicznych lub wewnętrznym regulaminem Przewoźnika, a to z kolei wymaga zobiektywizowania kryteriów wyboru oferty. Jak wynika bowiem z doświadczeń naszych Klientów często zmuszeni byli oni do zakupu usługi, która de facto nie chroniła ich w oczekiwanym zakresie. Szczególnie istotne jest to w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (definicje tzw. „triggerów”, konieczność odnowienia umowy w niezmienionym kształcie, ograniczanie wysokości świadczeń lub odszkodowań w szczególnych okolicznościach do kwot dużo niższych od sumy gwarancyjnej, itp.).
  3. Z wyżej wymienionych powodów rzadko zdarza się aby przewoźnicy kolejowi otrzymali więcej niż jedną ofertę ubezpieczenia w zakresie OC. Ta sytuacja jest niekorzystna dla naszych Klientów. Oferent taki dyktuje bowiem ceną oraz warunki ubezpieczenia na warunkach monopolisty. Pojawienie się choćby tylko dwóch ofert bardzo zmienia sytuację na korzyść Przewoźnika.
  4. Spotykamy się także w naszej pracy  z sytuacją, gdy posiadana przez Przewoźnika ochrona nie ma się nijak do wymagań związanych z posiadaną licencją.  Zwykłe ubezpieczenie OC związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (odpowiedzialność deliktowa) wyłącza podstawowy zakres odpowiedzialności związanej z wykonywaną usługą przewozu mienia (odpowiedzialność kontraktowa) a ponadto wcale nie rzadko poszczególne wyliczenia takich ogólnych warunków ubezpieczenia okazują się dla Przewoźnika dotkliwe w sytuacji, gdy teoretycznie ochrona powinna być skuteczna (np. wyłączenie szkód w wagonach innych przewodników).


Usługa naszej firmy pomoże Państwu pokonać problemy związane z uzyskaniem satysfakcjonującej oferty asekuracyjnej, a ponadto:

  1. Usługą tą świadczymy naszym Klientom nieodpłatnie - spółka Medianta realizuje dochód uzyskując tzw. kurtaż brokerski od zakładu ubezpieczeń. Jest to premia za ulokowanie ryzyka w danym zakładzie.
  2. Na redagowane i wdrażane przez nas programy dajemy gwarancje potwierdzone posiadaną przez spółkę polisę Zawodowej Odpowiedzialności Cywilnej.


Dodatkowym atutem naszej oferty jest fakt, że z obsługi roszczeń kierowanych do największych krajowych przewoźników pasażerskich wynieśliśmy szeroką wiedzę i doświadczenie dotyczące ryzyka oraz możliwości jego sprzedaży zakładom ubezpieczeń. W szczególności dotyczy to odpowiedzialności przewoźnika z tytułu ryzyka (art.435 KC) a więc następstw takich zdarzeń (jak np. obrzucenie pociągu kamieniami, upadek przy wsiadaniu lub wysiadaniu, pobicie przez nieznanych sprawców itp.) których zaistnienia nie można przypisać winie przewoźnika.

Pin It