Rodzinne grupowe ubezpieczenia nadal stanowią najpopularniejszą formę ubezpieczenia na życie zawieranego przez pracodawcę na rzecz zatrudnionych osób, które ponoszą koszt składki asekuracyjnej.

Chociaż najpopularniejszym ubezpieczycielem dla tych programów jest nadal PZU Życie SA na rynku pojawiło się co najmniej kilkanaście firm oferujących usługi ubezpieczeniowe w tym zakresie.

Nasza usługa obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu ofert na grupowe ubezpieczenia pracownicze. Cel konkursu to przede wszystkim uzyskanie najkorzystniejszej relacji składka / suma ubezpieczenia oraz dopasowanie zakresu ochrony do oczekiwań i potrzeb pracowników.   

Warto pamiętać, że po ostatnich zmianach prawa ubezpieczeniowego również grupowe umowy rodzinnych ubezpieczeń życiowych zawierane są na kolejne roczne okresy. Jeżeli od kilku lat odnawiają Państwo po prostu umowy na dotychczasowych warunkach to zachęcamy do sprawdzenia jak przedstawia się oferta innych zakładów ubezpieczeń. Zrobimy to dla Państwa nieodpłatnie na podstawie poniższego zgłoszenia:

(druk zgłoszenia do wysłania pocztą elektroniczną)

1. Życie ubezpieczonego    TAK   
 2. Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Ubezpieczonego;                        TAK   NIE 
 3. Następstwa Zawału oraz Wylewu u Ubezpieczonego;        TAK   NIE 
4.  Poważne Zachorowanie Ubezpieczonego;  TAK   NIE 
 5. Dzienne Świadczenie Szpitalne dla Ubezpieczonego;  TAK   NIE 
 6. Życie Współmałżonka Ubezpieczonego;  TAK   NIE 
 7. Życie Rodziców i Teściów Ubezpieczonego;  TAK   NIE 
 8. Życie Dziecka Ubezpieczonego;   TAK   NIE 
 9. Urodzenie się Dziecka Zdrowego;  TAK   NIE 
 10. Urodzenie się Dziecka Niepełnosprawnego.  TAK   NIE 

Struktura wieku i płci Pracowników naszej firmy:

Wiek
Ilość Kobiet
Ilość Mężczyzn
Do 25 lat
 
 
Powyżej 25 do 35 lat
 
 
Powyżej 35 do 45 lat
 
 
Powyżej 45 do 55 lat
 
 
Powyżej 55 do 65 lat
 
 

Podstawowa suma ubezpieczenia z tytułu zgonu naturalnego pracownika –skreślić niepotrzebne

30.000 pln

50.000 pln

100.000 pln

Inna ____________pln

 W sprawach programu prosimy o kontakt z Panią/Panem (imię i nazwisko) pod numerem telefonu (numer telefonu) lub adresem poczty elektronicznej (adres poczty).

Pin It